NEDAVNI SEMINARJI IN IZOBRAŽEVANJA:

MOTNJE HRANJENJA IN PREHRANJEVANJA – V TEORIJI IN PRAKSI, PREDAVATELJICA

ANDREJA MODRIN ŠVAB (SKZP, Svetovalnica Muza, maj 2021)

OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE V OTROŠTVU, (MEDNARODNI PROJEKT MARTE – CENTER TIAMA
IZ MILANA – CENTER ZA ZDRAVLJENJE TRAVM V OTROŠTVU IN MLADOSTNIŠTVU, junij 2021-
oktober 2021)

ZA TERAPEVTE UPORABNA SPOZNANJA V LUČI LGBT+, PREDAVATELJICA BLAŽKA BALOH
PLAHUTNIK, Legebitra (junij 2021)

THE ROPE THAT WEARS THIN, GUILT: MANIFESTATIONS, MEANINGS AND CLINICAL
CHALLENGES (NSCIENCE, PREDAVATELJICA DR. JAN MCGREGOR HEPBURN, junij 2021)

THE IMPACT OF CHILDHOOD SEXUAL ABUSE ON MASCULINITY AND SEXUAL IDENTITIES,
(NSCIENCE, PREDAVATELJICA CHRISTINE SANDERSON, oktober 2021)

CIKLUS IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC PSIHOLOGIJA ANKSIOZNOSTI – KONCEPTI
IN VEŠČINE OBRAVNAVE ANKSIOZNIH MOTENJ (november 2021 – junij 2022,
48 ur izobraževanja, izvajalki Aleksandra P. Meško, spec. Klinične psihologije in
Nuša Klinar, univ.dipl. psihologinja)