Psihoterapevtsko

Svetovanje

Ali trpite za posledicami epidemije Covid-19? Ali imate težave z depresijo, anksioznostjo, se počutite osamljene, izolirane? Se soočate z izgubo službe? Svetovanje Vam lahko pomaga!

Svetovanje Vam lahko pomaga

Psihodinamično svetovanje poskuša zmanjšati, odstraniti in pozdraviti čustvene težave.

Obstaja veliko različnih vrst psihoterapevstkega svetovanja, zato se je včasih težko odločiti za ustrezno terapijo. Psihodinamično svetovanje se uspešno prakticira že od leta 1950. Je dokazan in učinkovit način terapije, ki ljudem pomaga premagati čustvene stiske.

Vedno sem imela močan interes za različne vrste terapij, ki so na voljo in po temeljiti
raziskavi prišla do zaključka, da psihodinamično svetovanje nudi celovit proces ljudem, ki potrebujejo terapijo.

Psihodinamično svetovanje

Osredotoča se na bolj aktualne težave v klientovem življenju. Je bolj praktično naravnano in se osredotoča na nezavedne miselne procese, ki se kažejo v klientovem vedenju. Namen psihodinamičnega pristopa je povečati klientovo samozavedanje in razumevanje tega, kako naša preteklost vpliva na naše sedanje misli, občutke in vedenja – to pa se doseže z raziskovanjem klientovih nezavednih vzorcev. V terapiji se kliente spodbuja k raziskovanju nerazrešenih težav in konfliktov ter odprtosti o pomembnih ljudeh in pomembnih odnosih v njihovem življenju.

Kognitivno vedenjska terapija

V mojem terapevtskem delu izvajam tudi kognitivno vedenjsko terapijo. KVT skuša spreminjati kako mislimo (kognitivno) in kako se odzovemo na te misli (vedenje). KVT je koristna in učinkovita za mnoge psihološke težave, vključno za depresijo in anksioznost.  KVT se osredoča bolj na sedanjost in razdeli težave v manjše dele, da se klient z njimi lažje spoprime. KVT je praktična terapija, ki je najbolj uspešna za zdravljenje specifičnih težav, saj se osredotoča na točno določen problem in njegovo zdravljenje.

O meni

Moje ime je Marija

Sem dvojezična, polno kvalificirana psihoterapevtska svetovalka z magisterijem iz psihodinamičnega svetovanja Univerze v Readingu, Velika Britanija. Študijski program opravljenega magisterija iz svetovanja je akreditiran program BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Imam več kot sedem let bogatih izkušenj na področju individualnega svetovalnega dela z odraslimi z različnimi psihološkimi težavami. Imam tudi podiplomski certifikat iz Kognitivno Vedenjske Terapije, iz Univerze v Readingu, Velika Britanija. V Veliki Britaniji sem imela svojo zasebno terapevtsko prakso, pred tem sem delala v svetovalnem centru v javnem zdravstvu. Kot svetovalka sem delala tudi v univerzitetnem svetovalnem centru v Readingu. V teh letih sem si pridobila dragocene izkušnje z delom z odraslimi iz raznovrstnih ozadij in kultur.

Strokovno se izpopolnjujem z branjem aktualne psihoterapevtske literature  in  z udeležbo na  različnih seminarjih in delavnicah.

Sem članica British Association for Counselling and Psychotherapy BACP.

Storitve

Svetovanje za posameznike

Terapevtsko pomoč nudim odraslim posameznikom z osebnimi stiskami kot so:

Cenik

Svetovanje v angleškem in slovenskem jeziku

Uvodni razgovor (50minut): 60 EUR

Individualna ura terapije (50min): 60 EUR

Online terapija preko Skype (50min): 60 EUR

Poslujem samo negotovinsko.

Plačilo za online svetovanje poteka po predračunu, ki je poslan na Vaš elektronski naslov.

Odpoved termina

Poslujem po načelu 48 – urne politike odpovedi, kar pomeni, da se mora termin odpovedati 48  ur pred dogovorjenim terminom, sicer se terapija zaračuna.

*Psihoterapevtsko svetovanje se izvaja le samoplačniško*

Mnenja

Izkušnje klientov

Moja izkušnja psihoterapevtskega svetovanja je zelo pozitivna. Kot klientka sem se od samega začetka počutila popolnoma sprejeto, saj je bila terapevtka ves čas sočutna, kar mi je vlivalo pogum. Pred začetno seanso sem se pripravila na odkritost ter poskušala biti popolnoma iskrena, kar mi je bilo brez dvoma omogočeno s strani terapevtke, saj sva skupaj ustvarili zaupen in varen prostor, ki mi je dajal moč, da se procesu prepustim. Ogromno mi je pomenilo, da sem imela ob sebi osebo, ki mi je prisluhnila in ni hitela k dajanju nasvetov. Sočasno je delovala strokovno in empatično, kar mi je pomagalo pri tem, da sem bila sproščena. Terapevtko in njeno delo lahko samo pohvalim in izrazim veliko hvaležnost ter zadovoljstvo z vsem, kar sem tekom terapije pridobila.
Klientka Ana

Pogosta vprašanja

Stranke pogosto vprašajo...

Te informacije odgovarjajo na nekatera vprašanja, ki jih imajo klienti na splošno o psihoterapevtskem svetovanju. Nadaljna priložnost za vprašanja o psihoterapevtskem svetovanju je tudi prvi uvodni razgovor.

Psihoterapevtsko svetovanje je oblika pomoči, ki temelji na aktivnem terapevtovem
poslušanju in spodbujanju klienta k iskanju lastnih rešitev. Lahko se ukvarja z razvojnimi psihološkimi težavami, s soočanjem in reševanjem specifičnih psiholoških težav, pomoč pri sprejemanju odločitev, spoprijemanje z življenjsko krizo, pomaga pri razvijanju osebnega uvida. Izboljša spoznavanje sebe in drugih.  Klient s pomočjo terapevta predeluje čustvene stiske. Psihoterapevtsko svetovanje lahko izboljša osebne odnose v klientovem življenju.

Uvodni razgovor je neobvezujoč. Je spoznavne in informativne narave. Klient predstavi težavo, s katero prihaja, terapevt predstavi svoj način dela, nato pa se klient in terapevt pogovorita o tem, ali so klientova pričakovanja in potrebe skladna z terapevtovim načinom dela. V kolikor se klient odloči za začetek terapije, se dogovorimo za ustrezen termin nadaljnih srečanj. V primeru sodelovanja, klient na uvodnem razgovoru (oz. na naslednjem dogovorjenem terminu) prejme v podpis tudi terapevtski dogovor.

Psihoterapevtsko svetovanje je namenjeno različnim ljudem, moškim in ženskam vseh starosti, v vseh fazah življenja. Kliente lahko na svetovanje pripelje točno določena težava, lahko pa splošni občutki nezadovoljstva in želja po kvalitetnejšem življenju.

Klientova odločitev za terapijo mora biti prostovoljna, klient mora v terapiji aktivno sodelovati ter se terapij redno udeleževati.

Pogosto nam je v veliko pomoč že sama priložnost imeti čas in prostor za pogovor z nekom, ki resnično posluša, brez obsojanja ali hitenja k dajanju nasvetov. Med terapevtskim delom klient in terapevt skupaj osmišljata stvari na način, ki je klientu pomemben in v pomoč. Tako klient začne o sebi in svetu čutiti in razmišljati drugače.

Eno terapevtsko srečanje  traja 50 minut. Terapije potekajo enkrat tedensko, vsakič ob isti uri. Trajanje procesa terapije je odvisno od narave klientovih težav in pripravljenosti na aktivno sodelovanje v terapevtskem procesu. Kratkotrajno svetovanje običajno obsega 12-14 terapij. Za daljše in bolj poglobljeno svetovanje pa je potrebno več terapij. Vse to je stvar medsebojnega dogovora, ki se lahko tekom procesa terapije tudi spremeni.

Da. Vsi pogovori med klientom in terapevtom so povsem zaupne in anonimne narave. Terapevtsko delo opravljam v skladu z etičnimi načeli psihoterapevtske stroke – Etična načela zveze psihoterapevtov Slovenije in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Kontakt

Stopite v stik z mano